Dealer Login
 
 
 
暑期班課程SUMMER COURSE

    

  暑期班證書課程~~~現正招生
 

西樂班     鋼琴班     手提電子琴班     小四弦琴班      兒童結他班     民歌結他速成班     電結他班     

兒童流行鼓班     流行鼓班     小提琴班     大提琴班     色士風班     長笛班     單簧管班
    樂理速成班

中樂班     中國笛班     二胡班     古箏班

才藝班     兒童畫•通畫班    水彩畫•素描•漫畫班

小領袖課程     音樂農莊教室 ~ 五天日營及五天黃昏營      

游泳課程
    群英游泳學會 ~ 第32屆暑期游泳班